Disclaimer CradleOfFilth.nl

Dit is de Disclaimer van CradleOfFilth.nl (hierna: ”CradleOfFilth.nl”). Deze Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2020.

Inleiding:

CradleOfFilth.nl geeft u hierbij toegang tot haar website www.cradleoffilth.nl. CradleOfFilth.nl publiceert op deze website ”Home”, ”Leden”, ”Audio”, ”Discografie”, ”Foto’s”, ”20 Jaar”, ”Agenda”, ”Interviews”, ”Video’s”, ”Nieuws”, ”Nieuwsbrief” en ”Contact”.

Informatie:

De inhoud op de website van CradleOfFilth.nl is bedoeld om informatie te geven over Cradle Of Filth. CradleOfFilth.nl spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud van de website op bepaalde punten onvolledig is.

Hyperlinks:

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten aanvaardt CradleOfFilth.nl geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid:

CradleOfFilth.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op haar website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Wijzigingen:

CradleOfFilth.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van haar website aan te passen, onderdelen te verwijderen of toe te voegen zonder daarover aan u mededeling te doen. CradleOfFilth.nl behoudt zich daarnaast het recht voor om deze Disclaimer aan te passen.

Privacyverklaring CradleOfFilth.nl

Dit is de Privacyverklaring van CradleOfFilth.nl (hierna: ”CradleOfFilth.nl”).

Toepasselijkheid:

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die u van ons ontvangt of aan ons verstrekt. Wij verwerken privacygevoelige informatie of persoonsgegevens door middel van onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn de partij die verantwoordelijk is voor de manier waarop deze data worden gebruikt. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:

Voor en/of achternaam
E-mailadres

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief
U te informeren over wijzigingen van onze website (via onze nieuwsbrief)

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief. U kunt uzelf ten alle tijden zelf uitschrijven. Indien u wilt dat wij dit voor u doen en/of indien u vragen heeft dan kunt u ons ten alle tijden e-mailen op info@cradleoffilth.nl.

Cookies:

Wij gebruiken cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken daarnaast cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd of u hiermee akkoord gaat.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u ons ten alle tijden e-mailen op info@cradleoffilth.nl.